Публикация

Кръвният център във Варна има постоянна нужда от кръводарители

Кръвният център във Варна има постоянна нужда от кръводарители

Центърът отправя апел към доброволно и безвъзмездно кръводаряване, дори и извън конкретна кръводарителска кампания


Кръвният център във Варна има постоянна нужда от кръводарители. Това каза директорът на центъра д-р Жанина Йорданова.  Това е и поставената амбициозна и нелека задача пред медиците работещи там – да разширят кръга от кръводарители. Д-р Жанина Йорданова посочи, че в лечебните заведения във Варна се лекуват пациенти не само от Варна, а от цяла Източна България – Бургас, Добрич, Силистра, Търговище и Шумен. Университетската болница във Варна се разраства и се разкриват нови легла, изискванията за количествата кръвни продукти се повишават, а оттам се увеличава и нуждата от още кръводарители. По данни от миналата година през центъра минават средно около 1000 кръводарителя на месец, а потребностите са много по-големи.

В Центъра по трансфузионна хематология се преработват и диагностицират кръвните продукти на широк кръг населени места и част от кръвта, дарена там остава дарена в Центъра във Варна. Единиците кръв, които се обработват, са крайно недостатъчни - потребностите са много повече, уточнява д-р Жанина Йорданова. Медикът отправи апел към доброволно и безвъзмездно кръводаряване, дори и извън конкретна кръводарителска кампания.


Коментари