Публикация

Кръвният център във Варна има постоянна нужда от кръводарители

Кръвният център във Варна има постоянна нужда от кръводарители

Кръвният център във Варна има постоянна нужда от кръводарители. Това каза директорът на центъра д-р Жанина Йорданова.  Това е и поставената амбициозна и нелека задача пред медиците работещи там – да разширят кръга от кръводарители. Д-р Жанина Йорданова посочи, че в лечебните заведения във Варна се лекуват пациенти не само от Варна, а от цяла Източна България – Бургас, Добрич, Силистра, Търговище и Шумен. Университетската болница във Варна се разраства и се разкриват нови легла, изискванията за количествата кръвни продукти се повишават, а оттам се увеличава и нуждата от още кръводарители. По данни от миналата година през центъра минават средно около 1000 кръводарителя на месец, а потребностите са много по-големи.

В Центъра по трансфузионна хематология се преработват и диагностицират кръвните продукти на широк кръг населени места и част от кръвта, дарена там остава дарена в Центъра във Варна. Единиците кръв, които се обработват, са крайно недостатъчни - потребностите са много повече, уточнява д-р Жанина Йорданова. Медикът отправи апел към доброволно и безвъзмездно кръводаряване, дори и извън конкретна кръводарителска кампания.


Коментари