Публикация

Артритните заболявания са най-честите хронични заболявания

Само в Европа от различни видове ревматични заболявания страдат над 120 млн. души


 

Добрата информираност скъсява времето за поставяне на диагноза при страдащите от ревматични заболявания. При някои заболявания диагнозата може да се забави и повече от 10 години, а това води до рискове от тежка инвалидизация на хората и натоварване на социалните системи, отбелязва Организацията на пациентите с ревматологични заболявания в България (ОПРЗБ).

Артритните заболявания са най-голямата група хронични заболявания в световен мащаб. Само в Европа от различни видове ревматични заболявания страдат над 120 млн. души, а в България пациентите са повече от 100 хил. души. Данните са неофициални, тъй като липсват официални регистри.

 

Сред най-често срещаните ревматични заболявания са

ревматоидният артрит, болестта на Бехтерев, псориатичният артрит, подаграта, различните видове артрози и т.н. В групата на ревматичните заболявания попадат и по-редки състояния, сред които системните заболявания на съединителната тъкан (системен лупус еритематозус, прогресивна системна склеродермия, васкулити, синдром на Сьогрен и др.), както и различни заболявания на костната система (остеопении, остеонекрози, остеити и т.н.).
от ревматоидния артрит страдат огромен брой хора

Добрата информираност относно ревматичните заболявания

 

може да помогне за подобряване на живота на хората, страдащи от такива заболявания, както и отношението на техните близки и приятели.

От началото на м.октомври ежегодно всеки ден организацията публикува на страницата си (https://www.facebook.com/revmatologia/)  и в групата си във Facebook (https://www.facebook.com/groups/revmatologia) полезна и интересна информация за ревматичните заболявания. Кампанията ще продължи и няколко дни след 12 октомври, след което ще бъде обобщена. Данните дотук показват, че информацията е достигнала до над 3 хил. души.

С публикациите си ОПРЗБ развенчава основните митове за ревматичните заболявания – че те са свързани с възрастта, както и че слагат край на активния живот на хората, които страдат от някое от тези заболявания.

ревматичните заболявания се откриват в млада възрастРевматичните заболявания се откриват обикновено в по-млада, активна възраст,

 

като все по-често засягат и деца. При навременна диагноза и адекватно лечение обаче, прогнозата за хората с тези заболявания е изключително благоприятна и те биха могли да продължат с обичайния си начин на живот.

ОПРЗБ проведе и социален експеримент по повод Световния ден за борба с артрита. Организацията призова хората с ревматични заболявания в България да разкажат с няколко думи как биха обяснили своето заболяване на човек, който няма никаква представа за него. Десетки хора откликнаха на призива и Организацията на пациентите с ревматологични заболявания в България ще публикува резултатите от експеримента, заедно с кратък анализ в страницата си във Facebook и на сайта си.

 

12 октомври е определен за Световен ден за борба с артрита. Отбелязва се от 1996 г. насам с цел подобряване на информираността сред обществото и медиците за ревматичните заболявания

Коментари