Публикация

Франция с мащабна кампания за насърчаване употребата на генеричните лекарства

Франция с мащабна кампания за насърчаване употребата на генеричните лекарства

Генеричните лекарства допринасят значително за здравеопазването във Франция, като осигуряват на пациентите по-добър достъп до лекарства„Лекарства за Европа“ категорично подкрепя кампанията на френското правителство за насърчаване употребата на генерични лекарства. Благодарение на генеричните лекарства в Европа два пъти повече пациенти, в 7 ключови терапевтични области [1] (диабет, депресия, епилепсия, сърдечно-съдови заболявания, хипертония, астма/ХОББ, стомашно-чревни заболявания) са били лекувани през последните десет години, без това да се отрази на общите разходи за лечение. В наши дни генеричните лекарства възлизат на 35% от всички отпускани лекарства във Франция, но са едва 18% от фармацевтичните разходи. Генеричните лекарства допринасят значително за здравеопазването във Франция, като осигуряват на пациентите по-добър достъп до лекарства и предлагат повече възможности на здравните специалисти за лечение на техните пациенти.

Френската кампания е обявена на следния сайт http://social-sante.gouv.fr/mot/medicament-generique и ще използва комуникационни платформи като социални медии, телевизия, радио, постери в аптеките и вестници със специален раздел за въпроси на гражданите относно генеричните лекарства. Кампанията е част от една по-обширна генерична стратегия, която освен това трябва да стимулира предписването на генерични лекарства от лекарите както в общата практика, така и в болнична среда.

Адриан ван ден Ховен, генерален директор на „Лекарства за Европа“ коментира кампанията: „Франция е с един от най-малките общи пазарни дялове на генерични лекарства в Европа. Затова категорично подкрепяме тази първа стъпка в прилагането на френския план за насърчаване на генеричните лекарства. Всички мерки в плана трябва да се изпълнят бързо, особено стимулите за лекарите, свързани с предписване на качествени и ефективни медикаменти в рамките на Списъка на взаимозаменяемите лекарства («Répertoire»), което ще осигури достъп на пациентите до ефикасно лечение и ще допринесе за по-устойчив здравен бюджет.“

[1] Доклад на IMS – международната анализаторска компания за„Ролята на генеричните лекарства за поддържането на устойчиви системи заздравеопазване: европейска перспектива“ 

Коментари