РЕГЛАМЕНТИРА СЕ ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
12.10.16
Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи
Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи
Организация
РЕГЛАМЕНТИРА СЕ ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

РЕГЛАМЕНТИРА СЕ ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

С промените се прави изменение на Закона за здравето, с което продължаващото медицинско обучение става задължително за медицинските специалисти

На заседанието си на 12 октомври 2016 г. Правителството одобри промени в Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти и предлага на Народното събрание да ги приеме, съобщи правителствената служба.  

С измененията се регламентира професионалното развитие на специалистите по здравни грижи като се гарантират поддържането, повишаването и разширяването на теоретичните знания и практическите умения, необходими за осигуряване на качествени здравни грижи. Професионалното развитие ще се отразява в квалификационни нива, които ще удостоверяват придобити знания, умения и компетентности, усвоени в рамките на продължаващото медицинско обучение или придобита специалност в системата на здравеопазването за период от пет години.

 С промените се прави изменение и на Закона за здравето, с което продължаващото медицинско обучение става задължително за медицинските специалисти, а контролът за това се възлага на съответните съсловни организации.

 В регистъра на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи са вписани 23 433 медицински сестри, 3232 акушерки, 918 рехабилитатори, 2515 медицински лаборанти, 991 рентгенови лаборанти, 1912 фелдшери, 1 ортопедичен техник и 30 масажисти в работоспособна възраст, които са потенциални участници в продължаващото обучение.

Решението е мотивирано с развитието на медицинската наука и технологии, които поставят високи изисквания към квалификацията на медицинските специалисти.

Мнения

12 окт 2016 23:08
Мариана Иванова
12 окт 2016 23:08

Също и малко правна помощ и професионални съвети относно застраховки , ТЕЛК и т. н., когато човек пострада внезапно и загуби трудоспособност . Как да си помогнем?Благодаря.

12 окт 2016 23:05
Мариана Иванова
12 окт 2016 23:05

Моля, да давате на потребителите на Вашата услуга информация за санаториално лечение , рехабилитация и долекуване . Хубаво би било , ако имаме повече съвети , дискусии и помощ при ползването на санаториалното лечение в България- условия , / талони , НОИ , ЛИЧНИ ЛЕКАРИ/,документи , срокове , какво предлагат , как да се възползваме , за да си помогнем в грижата за здравето! Благодаря.