Публикация

Шизофренията протича по-леко при жените

Доц. д-р Весела Стоянова – ръководител на Второ психиатрично отделение в Клиника по психиатрия на Александровска болница за симптомите, усложненията и прогнозите в лечението на шизофренията


Шизофренията  не е една болест, а група психични разстройства, които имат различно начало, различен ход, различна клинична картина и различен изход. Тоест не можем да говорим за една болест. Като цяло по-неприятно протичащите форми на болестта са не повече от 20 %. Всички останали форми са с благоприятен ход и подлежат на терапия, възстановяване и на адекватен социален, семеен и професионален живот.


Може би най-характерният симптом  е една бавна, постепенно настъпваща промяна на адекватното отношение към заобикалящата реалност. Болните променят отношенията си към тази реалност. Те започват да я възприемат различно, обикновено заплашващо, и това всява смут, напрежение и тревога в тях.  Всъщност, основните промени, които настъпват, са именно този страх от заобикалящата ги среда, това недоверие. Всичко това понякога се случва много неусетно - какво казва още за шизофренията доц. д-р Весела Стоянова – ръководител на Второ психиатрично отделение в Клиника по психиатрия на Александровска болница - прочетете ТУК

Коментари