Публикация

С 14% се редуцират договорите за болнична помощ с касата


С 14% по-малко е броят на договорите по клинични пътеки, които ще сключат лечебните заведения за болнична помощ с Националната здравноосигурителна каса през 2010 г. в сравнение с предходната година.

В сила са нови изисквания, на които болниците трябва да отговарят, за да получават пари от касата - наличието на лекари на основен трудов договор, непрекъснато 24-часово изпълнение на медицинската помощ при спешни състояния апаратура и оборудване, необходими за своевременна диагностика и наблюдение.

Министерството на здравеопазването съобщи, че най-малко е намалението на договорите при областните и университетските болници, тъй като те са покрили нужните критерии за качество.

Редукцията на договорите при останалите лечебни заведения е в резултат на това, че обхватът на дейността им не позволява комплексно обслужване на пациентите и възможности за прием за различни заболявания.

Така например 52 лечебни заведения отговарят на критериите за работа само до 3 договора по клинични пътеки. Броят на болниците, които ще сключат от 4 до 20 договора по клинични пътеки, е 107.

Над 100 договора по клинични пътеки ще имат 56 лечебни заведения, където прогнозно се осъществят над 56 на сто от хоспитализациите в страната.

На територията на всички лечебни заведения, сключили договор с НЗОК, ще се осъществява контрол върху работата на лекарите при новите условия и изисквания. Целта е да се увеличи ефективността на разходите и стимулиране на болниците да работят при максимален капацитет, без да се стремят към ненужни хоспитализации.

Слабостите и проблемите през първото тримесечие ще се наблюдават и отстраняват на тримесечна база. Ще се отчита движението на пациентите и ще бъде осигурена своевременна диагностика и лечение, посочва още здравното ведомство.

Чрез определените делегирани бюджети ще се дисциплинира системата. Хората ще имат гарантиран своевременен достъп до всички видове клинични пътеки. При по-голям наплив на пациенти към определени болници ще може да се коригират бюджетите им на 3 месеца.

" }-->

Коментари