Публикация

Д-р М.Виткова: Плащанията за здраве са съизмерими със средното за ЕС


Българското общество заплаща за здравеопазване средства, съизмерими със средните данни на ЕС. 

Това заяви д-р Мими Виткова, председател на Асоциацията на лизензираните дружества за доброволно здравно осигуряване, по време на конференцията "Здравното осигуряване в България - състояние и перспективи". 

Цената на здравеопазването с годините нараства, като цената се измества /противно на тенденциите в ЕС/ към личните разходи.
Средният европеец плаща от джоба си 27% за здравеопазване, българинът - 40%. Повишените разходи за здравеопазване са на фона на влошаващите се или поне  неподобряващите се здравни показатели.

Тежко нарушен е солидарният модел на финансиране за сметка на високите лични разходи на гражданите, подчерта д-р Мими Виткова.

В същото време българското здравеопазване никога досега не е консумирало 8% процента здравноосигурително вноска.
За периода 1999 -2008 год.  бюджетът за здравеопазване е нараснал със 189 %, частните разходи за здравеопазване нарастват с 402%.
Обществото не може да си позволи по-високи разходи за здравеопазване, което прави въпроса за ефективното им изразходване особено актуален.

Единственият начин да се премести формулата към солидарния модел е държавата да увеличи своето участие в здравноосигурителния модел.

Съвсем нормално е здравноосигурителната система да бъде част от консолидирания бюджет на държавата, но в европейските страни това става, за да може държавата да дофинансира социалните системи.

У нас вече 10 години процесът е обратен – здравноосигурителната система дотира и финансира републиканския бюджет, каза д-р Виткова.

Коментари