Публикация

Днес започва VI Конгрес по фармация с международно участие

.


Днес в Интерхотела на град Сандански започва VI-ти Конгрес по фармация с международно участие. Той ще продължи до 16 октомври 2016 г. Организатор е Българското научно дружество по фармация. Програмата може да намерите в прикачения по-долу файл. 

Ето и още факти за събитието. Организационният комитет е с председател проф. Георги Момеков, дф, секретар - доц. Бойка Цветкова, дф, и членове: проф. Валентина Петкова, дфн;  доц. Мая Георгиева, дф;  доц. Деница Момекова, дф;  доц. Нико Бенбасат, дф.

Научен комитет: Председател: проф. Николай Ламбов, дф

Членове: проф. Генка Петрова, дфн;  проф. Илиана Йонкова, дфн;  проф. Ирини Дойчинова, дфн;  проф. Пламен Пейков, дф;  проф. Николай Данчев, дм.

ОСНОВНИ ТЕМИ НА КОНГРЕСА:

  • Лекарство-доставящи системи;
  • Химия на лекарствата и лекарствен дизайн;
  • Лечебни растения, фитохимия и фитотерапия;
  • Фармацевтичен анализ и контрол на качеството;
  • Фармакология, токсикология и лекарствена безопасност;
  • Социална фармация и фармацевтична регулация;
  • Качество на живот (QoL) – социална и икономическа парадигма;
  • Клинична фармация и фармакотерапия;
  • Наноразмерни лекарствени форми и нанотоксикология;
  • Биотехнологични лекарства и биоподобни ЛП.

Лектори на Конгреса са водещи специалисти от България и чужбина в областта на фармацията.

" }-->

Прикачени файлове

program_6th_congress_of_pharmacy_s...

Коментари