Публикация

Проф.Л.Иванов: Качеството да е водещо при заплащането в здравната система


Без реформа на заплащането в здравната система е невъзможно нейното цялостно реформиране. И в момента в българската здравна система не се наблюдава достоверна зависимост между получените крайни резултати в лечението и направените разходи. Затова и по-високите разходи не съответстват на по-добро обслужване.

 Това каза проф. Любомир Иванов, съветник по здравните въпроси към КНСБ, по време на конференцията „Здравното осигуряване в България – състояние и перспективи”.


Болниците и лекарите получават възнаграждение за количеството на оказаните здравни услуги, а не за тяхното качество. В момента няма финансова санкция заради медицински грешки, неправилно избран метод за лечение или поради други причини. 

В действителност, тъй като лошите крайни резултати водят до по-продължително лечение, изискващо повече плащания, неправилно изградената система даже награждава тези изпълнители на здравна помощ, които работят некачествено и допускат медицински грешки.

Проф. Иванов посочи още , че сегашната система насърчава скъпоструващите форми на лечение, като инвазивни процедури, продължителен болничен престой, докато други видове лечение, които могат да бъдат по-ефективни, се заплащат по-малко.
Според него е погрешна постановката, че по-високо качество означава непременно повече разходи, а в здравеопазването могат лесно да се намерят примери, когато е възможно повишаване на качеството и редуциране на разходите.

Именно качеството трябва да е движеща сила в системата на заплащането. Стойността на здравните услуги да се измерва чрез качеството на цялостния здравен резултат, постигнат като отношение към всички направени разходи през целия цикъл на болестта.

„Затова плащането трябва да се измести към т.нар. пакетни цени и по този начин да преустановим сегашното квазипазарно ценообразуване – т.е. определяне на цени, непокриващи всички разходи”, подчерта пред конференцията проф. Л. Иванов.

Коментари