Публикация

За 11-а поредна година Клиниката по очни болести събира светила на витреоретиналната хирургия

В рамките на престижен ежегоден симпозиум ще бъдат представени интересни и сложни случаи от практиката, участват 150 офталмолози от страната и чужбина


Екстракция на голямо вътреочно чуждо тяло с размер 20 мм от окото на млад пациент и други сложни медицински случаи ще бъдат представени на 15 октомври, събота, по време на единадесетия пореден симпозиум за съвременна витреоретинална хирургия и заболявания на макулата на Клиниката по очни болести на УМБАЛ „Свети Георги” и Катедрата по очни болести на Медицински университет – Пловдив.

 

Симпозиумът тази година е на тема „Еволюция във витреоретиналната хирургия” и ще се проведе в зала „Пловдив” на „Гранд хотел – Пловдив“ („Новотел – Пловдив“) утре, 15 октомври, от 12:00 ч. Организатор на престижния форум е проф. д-р Нели Сивкова, дм, FEBO*, ръководител на Клиниката по очни болести на Университетска болница „Свети Георги“ и председател на СНЦ „Българска Асоциация  Ретина”.

 

Проф. Сивкова съобщи, че са поканени немският хирург проф. д-р Ханс Хьорауф от Университетска очна клиника в Гьотинген и водещи витреоретинални хирурзи от страната. Участие в симпозиума ще вземат над 150 офталмолози.

 

Темите, които ще бъдат разгледани, са: „Дупка на макулата – кога да оперираме?“, „Епиретинена мембрана – дискусионни въпроси“, „Кистоиден оток на макулата (СМЕ) след витректомия и пилинг“, „Отстраняване на субфовеоларна перфлуорокарбонова течност“, „Регматогенно отлепване на ретината – кога да изберем екстраокуларна хирургия?“, „Отлепване на ретината в очи с ретиносхиза“, „Негативен опит във витреоретиналната хирургия“, „Перфоративни травми, ендофталмит“, „Ретинопатия на недоносеното – 7-годишни резултати от лечението“. В края на програмата ще се проведе видеосесията „Изненади в операционната“.

 

Под формата на видеосимпозиум ще бъдат представени интересни случаи от практиката на всеки хирург като например екстракция на голямо вътреочно чуждо тяло с размер 20 мм от окото на млад пациент, операция при дупка на макулата, отлепване на ретината, тежки промени при диабетна ретинопатия и др., разказа проф. Сивкова.

 

Заедно с нея форума ще открият с обръщения към присъстващите ректорът на Медицински университет – Пловдив чл. кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн, и  изпълнителният директор на УМБАЛ „Свети Георги“ЕАД, Пловдив, проф . д-р Карен Джамбазов.

 

 

Информация и пълна програма на събитието ще намерите на: www.unieyeclinic-plovdiv.com

 

*FEBO (Fellow of the European Board of Ophthalmology) – офталмолог, придобил EBO диплома (EBO, European Board of Ophthalmology – Европейски съвет по офталмология).

 

 

ПРОГРАМА  

 

Събота, 15 октомври 2016 г.

      

11:00    РЕГИСТРАЦИЯ     

             

11:50    ОТКРИВАНЕ

  • Чл. кор. проф. д-р Ст. Костянев, дмн - Ректор на Медицински Университет - Пловдив
  • Проф . д-р К. Джамбазов, дм - Изпълнителен Директор, УМБАЛ "Св. Георги" - Пловдив
  • Проф. д-р Н. Сивкова, дм, FEBO - Ръководител на Университетска Очна Клиника  при  УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД -  Пловдив

             

         

12:00 - 14:00  1. ВИТРЕКТОМИЯ 1

Модератори:             Проф. д-р Х. Хьорауф, дм  (Германия)
Проф. д
-р Н. Сивкова, дм, FEBO (Пловдив)
                

1.1. Еволюция във витреоретиналната хирургия: от 20 до 27 +G PPV

Н. Сивкова (Пловдив)
                 

1.2.  Отстраняване на субфовеоларна перфлуорокарбонова течност.

Хьорауф (Германия)
                 

1 .3. Дупка в макулата - кога да оперираме?

И. Петкова (София)

                 

1.4. Епиретинена мембрана - дискусионни въпроси

Д. Колева-Георгиева (Пловдив)

                             

1.5. Кистоиден оток на макулата след витректомия и пилинг

Х. Хьорауф (Германия)


14:00 - 15:00  2. ВИТРЕКТОМИЯ 2  
Модератори:             Проф. д-р И. Петкова, дм (София)

Доц. д-р Б. Дъбов, дм (София)
                

2.1. Регматогенно отлепване на ретината - кога да изберем екстраокуларна хирургия?

В. Миткова-Христова, Н. Сивкова (Пловдив)

 

2.2. Отлепване на ретината в очи с ретиносхиза
Х. Хьорауф, дм (Германия)

                

2.3. Негативен опит във ветреалната хирургия
Б. Дъбов (София)


15:00 - 15:30  КАФЕ ПАУЗА

    

15:30 - 16:00  3. СИМПОЗИУМ АЛКОН
 

16:00 - 16:45  4. ТРАВМИ. РЕТИНОПАТИЯ НА НЕДОНОСЕНОТО.    
Модератори:             Проф. д-р Л. Войнов, дм (София)

            Д-р Д. Колева-Георгиева, дм, FEBO (Пловдив)
                

4.1. Очен травматизъм - съвременни аспекти.
Л. Войнов (София) 
 

4.2. Перфоративни травми с вътреочно чуждо тяло. Ендофталмит.
Н. Сивкова (Пловдив)
 

4.3. Седем годишни резултати от лечението на тип 1 предпрагова ретинопатия на недоносеното
В. Маринов  (Пловдив)

 

16:45 - 18:00  5. ВИДЕОСЕСИЯ „ИЗНЕНАДИ В ОПЕРАЦИОННАТА“

Панел:            Проф. д-р И. Петкова, Проф. д-р Н. Сивкова, Доц. д-р Б. Дъбов

Д-р И. Шандурков, Д-р Д. Колева-Георгиева

                                                            

6. РАЗДАВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ

Проф. д-р Н. Сивкова, дм, FEBO (Пловдив)

" }-->

Коментари