Публикация

Остра тромбоза на a.axillaris след хабитуална луксация на раменна става (презентация)

Остра тромбоза на a.axillaris след хабитуална луксация на раменна става (презентация)
  • В презентацията е разгледан клиничен случай на 61-годишна жена с луксация на лява раменна става.
  • 9-часа след мануална репозиция на раменната става съобщава за болка, тръпнене и изстиване на пръстите на ляв горен крайник

(Цялата информация  ще намерите в прикачения файл)

Прикачени файлове

14oct_0915-0925_MBAL-Ruse.ppt

Коментари