Публикация

Анализ на древната митохондриална ДНК показва - прабългарите нямат тюркски произход

Съгласно главния компонентен анализ българите заемат междинна позиция между източноевропейските и средиземноморските популации.


Проблемът за произхода на българите вълнува учените още от 18-ти век, когато се говори за древни българи по Волга и Урал и за малка група, която е била по Дунав. Теорията, че прабългарите са потънали в славянското море, въведена първоначално от Юрий Венелин, днес е неприемлива. Постепенно се оформя т.нар. угрофинска концепция, според която българите се родеят с древните унгарци, угри, чуди, фини. Това е становище, което и сега се поддържа от някои автори. Друго е виждането на проф. Ганчо Ценов, че прабългари, траки и славяни са едно и също. Становището на проф. Ценов се приема с въодушевление от мнозина, но няма сериозни учени, които силно да подкрепят тази теория. Сега някои налагат хуно-татарската концепция. От съвременните учени тя активно се поддържа от акад. Васил Гюзелев. Теорията за индоевропейския произход на прабългарите има все повече доказателства и поддръжници - като се започне с чл.-кор. Бешевлиев, проф. Петър Коледаров, проф. Георги Бакалов и редица други учени, сред които изпъква специалистът по икономическа история Петър Добрев, който анализира календара на прабългарите, тяхното стопанство, писменост и език.

Изследване на екипа на ръководителя на Департамента по вирусология към Институт по микробиология "Стефан Ангелов" - БАН акад. Ангел Гълъбов показва, че древните българи нямат тюркски произход. Учените са направили анализ на древната митохондриална ДНК (mtDNA) от човешки останки от VIII-X век след Христа, локализирани в три некропола в  България - Ножарево (район Силистра), Монастирът на Мостич (район Шумен) и Туховище (район Сатовча). ДНК пробите, естрахирани от зъби, потвърждават западноевразийския произход по майчина линия на прабългарите, както и генетичното подобие между прабългарите и съвременните българи.

За да се определи родствената връзка по майчина линия между българите и другите европейски популации, са изчислени mtDNA вариациите в група от 855 българи. Наблюдаваният тип на вариациите на mtDNA показва, че българският митохондриален пул е географски хомогенен в страната, и че се характеризира с крайно висока честота на Западноевразийски произход. Съгласно главния компонентен анализ българите заемат междинна позиция между източноевропейските и средиземноморските популации, което е в съгласие със събитията в историята.

Според данните, докато средиземноморската страна може да се припише на траките, автохтонен народ, първи населил Балканите, източният принос се дължи на прабългарите, произтичащи от Средния Изток и на славяните, мигрирали от Североизточна Европа.

За да се определи структурата на българския генетичeн пул по бащина линия, са изследвани Y-хромозомните вариации на 808 български мъже. Според това изследване Y-хромозомният пул от гени в съвременните българи е представен главно от Западноевразийски хаплогрупи. Данните сочат, че хаплогрупите, общи за Средния Изток и за Южна Западна Азия, се срещат с честота 19% и 5%. Хаплогрупите, характерни за Алтайските и Централноазиатските тюркски-говорещи популации, се срещат в пренебрежимо ниска честота, само до 1.5%. Основният компонентен анализ групира българите сред европейските популации, далеч от централно-азиатските тюркски-говорещи групи и популациите на Южна Западна Азия.

Като цяло, в светлината на най-новите исторически проучвания, които показват съществен принос на прабългарите в съвременния български народ, данните показват изключително малка връзка по бащина линия между прабългарите и алтайските и централно-азиатските тюркски говорещи популации.

Антропологични проучвания показват, че описания на хуните, които са с тюркски произход, са в пълен контраст с многобройните писания от древни автори, че прабългарите са били красиви, сравнително високи за времето си хора.

Повече за произхода на българите вижте в прикрепения файл. 

Прикачени файлове

Популационна генетика.ppt

Коментари

Това е така,защото българите са се формирали като народ от 12-те древни "загубени" еврейски племена при бягството им от древен Израел.Последващите генетични въздействия са слаби.Ако се проследят миграционните им маршрути,основно когато бягат от асирийците,ще стане ясно защо българите си приличат генетично най-много с кого- с потомците на древните келти,които сега населяват Ирландия и Шотландия,Бретон във Франция,някои групи в Белгия и Дания.Много,много по-късно става популярната миграция на българи към Северна Италия.Такива проучвания са правени във Великобритания и резултатите са смайващи ,защото очертават една карта на народите по генетично сходство ,която никак не прилича на съвременната политическа карта от държави.Затова няма да намерите много информация в Интернет на какъвто и език да търсите.