Публикация

Има значение с какъв лазер се работи при урологични операции

Прилагаме основно лазерни методи за трансуретрална простатна резекция, защото при тях вероятността от усложнения е много по-малка


Значителна част от мъжете над 55-60 години имат заболяване на простатната жлезадоброкачествена простатна хиперплазия или рак на жлезата. В България ракът на простатата заема около 20 на сто от всички ракови заболявания при мъжа и се нарежда на второ място по честота след белодробния карцином. Това заболяване може да се открие много успешно чрез туморния маркер PSA (простатноспецифичен антиген). За съжаление изследването не се назначава и извършва редовно при мъжете в рисковата възраст, а в някои случаи интерпретацията на резултатите е неправилна. Затова е задължително не само веднъж годишно всеки мъж над 50 г. да си направи въпросното кръвно изследване, но след това да посети уролог за консултация. Ракът на простатата не е възможно да бъде установен от самия пациент в ранен стадий, защото не предизвиква никакви субективни оплаквания. Затова при съмнителен резултат от изследването на PSA трябва да се направят допълнителни изследвания, за да се потвърди или отхвърли диагнозата.

В Клиниката по урология на МБАЛ „Уни Хоспитал“ всеки пациент може да получи адекватен отговор за нужда от лечение, преценка какво да бъде то, осъществяване на самото лечение и последващо проследяване. Говорим за всички етапи на заболяването – било то ранен или напреднал. Можем да диагностицираме и лекуваме всякакви заболявания на простатата във всичките им етапи. Ако това се налага обективно, прилагаме всички познати хирургични техники – отворени, ендоскопски, лазерни. Много от мъжете се притесняват дали след операция ще запазят сексуалните си възможности. Това зависи от много фактори, но ако трябва да се обобщи – трансуретралните методи, които се прилагат при доброкачествена простатна хиперплазия, не трябва да водят до еректилна дисфункция. При рак на жлезата се налага премахването на цялата простата. А от двете й страни се намират двата съдово-нервни снопа, които отговарят за ерекцията. Ако е възможно те да бъдат запазени, не очакваме трайни проблеми в това отношение. Затова най-щадящата операция при рак е лапароскопската простатектомия, извършена от опитен екип.

По отношение на аденомите на простатата най-често пациентите се интересуват, ако се налага оперативно лечение, кой метод е най-добрият. Разбира се, това е въпрос на конкретна преценка на уролога спрямо състоянието на съответния пациент. Всеки метод си има предимства и недостатъци. Например ние прилагаме основно лазерните методи за трансуретрална простатна резекция, защото при тях вероятността от усложнения е много по-малка. Освен това има значение точно какъв лазер се прилага. Понастоящем най-често използвани в урологията са зелен, тулиев и холмиев лазер.

 

" }-->

Коментари