Публикация

30-годишните жени ще се преглеждат задължително за рак на маточната шийка

Нова наредба на МЗ регламентира джипитата да дават препоръки на пациентите си за здравословен начин на живот.


По време на профилактичния преглед на лица над 18 години общопрактикуващият лекар ще попълва Карта за оценка на рисковите фактори за развитие на заболяване. Това става ясно от Проект на Наредба за профилактичните прегледи и диспансеризацията, публикуван на интернет страницата на Министерството на здравеопазването. Картата ще включва данни от личната и фамилна анамнеза на пациента и резултатите от назначените изследвания. Въз основа на тези данни се определя риска за развитие на посочените заболявания. В резултат на наличието на определени рискови фактори и се формират групи пациенти с риск от развитие на заболяване.

Групите са формирани в зависимост от наличието на установени рискови фактори за развитие на някои от основните социалнозначими заболявания, които имат съществен принос за високата смъртност, честотата на временната неработоспособност и ранната инвалидизация:

  • сърдечно-съдови заболявания;
  • захарен диабет тип 2;
  • злокачествено новообразувание на шийката на матката;
  • на млечната жлеза;
  • на ректосигмоидалната област и на простатата.

За определяне на риска от развитие на сърдечно-съдови заболявания се използва методиката за оценка по SCORE на база на критериите пол, тютюнопушене, възраст, общ холестерол и систолно артериално налягане. Въвежда се изискване оценката за риск от развитие на захарен диабет да се осъществява на всички лица над 18-годишна възраст по валидираната методика FINDRISK.

С наредбата се регламентира и формирането на две нови групи лица, които за застрашени от развитие на заболяване поради наличието на основен рисков фактор:

  • лица с рисков фактор затлъстяване
  • лица с рисков фактор тютюнопушене

Пациентът следва да получи от личния си лекар препоръки за начина на живот – например хранене, двигателна активност, преустановяване на вредни навици, намаляване на нервно-психическото напрежение и др. Лицата, включени в рисковите групи, имат право на консултации с други лекари специалисти и допълнителни медико-диагностични изследвания по преценка на общопрактикуващия лекар.

При профилактичните прегледи при възрастните с настоящата наредба се въвежда задължителен преглед от акушер гинеколог с гинекологичен статус и изследване на цитонамазка за всички жени на 30-годишна възраст. Това се прави предвид обстоятелството, че след тази възраст нараства значително честотата на злокачествените новообразувания на шийката на матката. След този първоначален преглед, наблюдението ще се провежда ежегодно, а след две последователни негативни цитонамазки– веднъж на 3 години. Ежегодно в обхвата на профилактиката ще се включват жените на 30-годишна възраст, което ще позволи във времето да се постигне максимален обхват на възрастовата категория над 30 години

Предлага се продължителността на прегледа (профилактичен и при диспансеризация) да се определя в зависимост от обема и обхвата на необходимите медицински дейности, както и от времето, необходимо за оценката на резултатите от направените изследвания в рамките на един или повече календарни дни. Според сегашния регламент продължителността на прегледа е петнадесет минути, независимо от вида и обхвата на прегледа и необходимостта не неколкократни посещения с оглед интерпретиране на резултатите от направените допълнителни консултации и изследвания.

За всяко заболяване, заплащано от НЗОК са регламентирани гарантиран минимум от прегледи, консултации и изследвания при диспансеризация. Предвид индивидуалните особености на протичане на заболяванията при всеки отделен случай в наредбата не са фиксирани броят на прегледите, консултациите и изследванията, а са определени параметрите на медицинския целесъобразен минимум, който НЗОК следва финансово да гарантира за здравноосигурените.

Финансовите средства за прилагането на наредбата за профилактичните прегледи и диспансеризацията са в рамките на бюджета на НЗОК и МЗ за съответната календарна година.

Подробности за новите правила за профилактика и диспансеризация вижте в прикачените файлове. 

" }-->

Прикачени файлове

proekt-dispanserizaciq.pdf
motivi-proekt-dispanserizaciq.pdf
prilojenia_naredba-dispanserizacia...

Коментари