Публикация

Информационно-административен център изграждат в МУ-Пловдив

Изграждането е още едно доказателство за реалните приоритети: максимално бързо, професионално и ефективно обслужване на студентите


Ръководствата на Медицински университет – Пловдив начело с ректорът чл. кор. проф. д-р Стефан Костянев и ръководството на УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД начело с изпълнителния директор проф. д-р Карен Джамбазов тържествено отбелязаха новите договорености, постигнати от двете страни с добра воля и далновидност.

След съгласуване с Министерство на здравеопазването и след Решение на Министерския Съвет, УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД продаде на МУ – Пловдив чрез пряко договаряне три имота, които се явяват неоперативни активи на болничното заведение. Постигнатото споразумение доказа, че и двете страни са действали, водени от обща кауза, осъзнали потенциала на добрите отношения и поставили основите на бъдещи взаимноизгодни приоритети за развитие.

Медицински университет – Пловдив е готов да стартира изграждането на информационно-административен център по западноевропейски модел – една инвестиция за около 3 милиона лева. Центърът ще бъде построен пред официалния портал на бул. Васил Априлов и ще заема площ от над 2000 кв.м. В него ще се намират учебния отдел и всички отдели, които осъществяват информационно-административното обслужване на българските и чуждестранните студенти.  Комплексът ще дава лицето на университета, там ще бъде първата среща на новоприетите студенти с академизма и Медицинския университет като институция. Заложено в платформата за втория ректорски мандат на чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, изграждането на този център е още едно доказателство за реалните приоритети: максимално бързо, професионално и ефективно обслужване на студентите на Медицински университет – Пловдив.

Ръководството на МУ – Пловдив е убедено, че и в бъдеще ще може да разчита на трайни отношения на партньорство и сътрудничество с ръководството на УМБАЛ ”Св. Георги“ ЕАД. 

Коментари