Публикация

С генерични лекарства се лекуват два пъти повече пациенти без увеличаване на разходите

С генерични лекарства се лекуват два пъти повече пациенти без увеличаване на разходите

На проведен национален конгрес на Assogenerici (организация на италианските производители на генерични и биоподобни лекарства) на 12 октомври 2016 г. в Рим беше представен доклад, на тема: “Стойността на генеричните лекарства”


На проведен национален конгрес на Assogenerici (организация на италианските производители на генерични и биоподобни лекарства), на 12 октомври 2016 г. в Рим беше представен доклад, на тема: Стойността на генеричните лекарства”, като основен акцент се постави на конкуренцията на генеричните лекарства, чрез които два пъти повече пациенти са получили лечение, без да се увеличат разходите, това се посочва в направено проучване от IMS – международната анализаторска компания относно „Ролята на генеричните лекарства за поддържането на устойчиви системи за здравеопазване: европейска и италианска перспектива“ (The Role of Generic Medicines in Sustaining Healthcare Systems: A European and Italian Perspective).

На конгреса присъстваха представители на италианското правителство, „Лекарства за Европа“ и над 200 участници от различни пациентски, лекарски и научни организации, както и участници в националната верига за доставки на лекарства. Преди представянето на проучването президентът на Assogenerici,  Енрике Хойзерман каза, че: „Генеричните лекарства предоставят големи ползи за пациентите и позволяват на европейските страни да увеличат достъпа на пациентите до лечение, като едновременно с това намаляват разходите.“ Това е от съществено значение за Италия, където разходите за лекарства могат да са високи, за сметка на пациентите.

Генеричните лекарства дават тласък за икономическо развитие. Пиерлуиджи Антонели, вицепрезидент на „Лекарства за Европа“ подчерта, че: „Секторът на генеричните лекарства е съществена част от бъдещето на италианската и европейската здравни системи и трябва да сме основни заинтересовани страни в светлината на бъдещите предизвикателства за нашите здравни системи в Европа. Нашата индустрия е важен фактор, допринасящ за икономическия растеж с основно производство, базирано в Италия.“

Милиони пациенти в Европа са се ползвали от по-добър достъп до най-добрите терапии, като са се лекували от най-острите и хронични заболявания – от заболявания на сърдечно-съдовата система, до диабет и дори рак. Над 160 000 души в Европа работят в сектора на генеричните лекарства, които днес са 56% от лекарствата, предписвани в Европа.

Assogenerici е официалният представителен орган на италианската индустрия за генерични и биоподобни лекарства. Създадена през 1993 г., асоциацията Assogenerici представлява над 50 фармацевтични компании и техните дъщерни дружества. Компаниите, представлявани в рамките на Assogenerici, предоставят над 10 000 преки и непреки работни места в Италия и работят с производствена база от 37 цеха, разположени в Италия. Икономически изгодните генерични и биоподобни лекарства спестяват на италианските пациенти и здравни системи над 400 милиона евро годишно, като по този начин помагат за осигуряването на достъп на пациентите до важни лекарства и предоставят спешно необходимото пространство за нови и иновативни лечения. Assogenerici играе важна консултативна роля в италианската здравна политика. Assogenerici и членове на асоциацията работят с италианските власти за разработването на достъпни решения за фармацевтични грижи и за увеличаването на италианската конкурентна сила на глобалния пазар за фармацевтични лекарства.

Коментари