Публикация

380 хил. души са загубили здравните си права


Около 380 хил. души са загубили здравноосигурителните си права след промяната на законодателството и не могат да ползват безплатна медицинска помощ, съобщи Националната агенция за приходите.

От тази година правата се прекъсват при невнасяне на повече от три вноски за период от 36 месеца. Те ще бъдат възстановявани след заплащане на всички дължими вноски.

От 1 февруари здравноосигурителният статус ще може да се проверява само на сайта на НАП на адрес: www.nap.bg.

 

 

 

" }-->

Коментари