Публикация

Нови пунктове за издаване на ЕЗОК в София


За да бъде подобрено обслужването на гражданите при издаването на европейски здравноосигурителни карти (ЕЗОК), в София са разкрити нови два пункта за приемане на заявления и предаване на готовите документи, съобщи здравната каса.

Пунктовете се намират на следните адреси:

ДКЦ 7 – бул. „Княгиня Мария Луиза” №191, тел. 0888 102 115.
Там ще се обслужват всички граждани на София и Софийска област.

Военномедицинска академия - ул. „Св. Георги Софийски” №3, тел. 0887 104 055.
Там ще бъдат издавани карти само на работещите във ВМА и на техните семейства, както и на военнослужещи.

В поделенията на МВР също могат да се подават документи, но там се обслужват само служителите в тях и техните семейства.

Работещите в големи структури като министерства, ведомства и фирми могат да подават документи за европейска здравна карта на местоработата си, като услугата е безплатна. За целта е необходимо да се направи предварителна заявка на тел.: 946 10 84 (85, 86); 944 52 71 (72,74).

Заявления за издаване на ЕЗОК могат да се подават и в ДКЦ 22 и ДКЦ 29.

Адресите на местата, където се приемат документи за издаване на европейска здравна каса в страната, са публикувани на сайта на Националната здравноосигурителна каса на адрес: www.nhif.bg.

Картата и услугата са безплатни. Заплаща се само цена от 0.12 лв. за формуляр по образец, който се попълва в офисите на фирмата.

Коментари