Публикация

НСОПЛБ иска 225 млн. лв. за първична извънболнична помощ през 2017 г.

Сдружението настоява и в Закона за бюджета на касата да се разпише, че не се допуска прехвърляне на средства от бюджета за ПИМП в други пера


Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България предлага бюджетът за първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП) за 2017 г. да бъде 225 млн.лв. Тази сума представлява 8% от здравноосигурителните плащания на касата според Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2016 г. 

Предложението е съобразено с препоръките на Световната банка за увеличение на средствата за ПИМП до 2020 г.

През последните пет години се налага обратна на заявяваните намерения тенденция, която се изразява в намаляване на бюджета за ПИМП като процент от здравноосигурителни плащания на НЗОК, изтъква в отворено писмо сдружението.

Бюджет ПИМП - % от ЗОП на НЗОК
2012                    7,6
2013                    7,3
2014                    7,1
2015                    6,6
2016                    6,4
 
„На фона на тази тенденция в решение на Народното събрание на НЗОК 2016 бяха увеличени обемите на дейностите, извършвани от общопрактикуващите лекари, а също така бяха включени и допълнителни (диспансерно наблюдение на свързани диагнози хронични заболявания, увеличиха се и административните ангажименти на лекарите, свързани с предоставяне на амбулаторни листове, увеличен брой екземпляри на направления при хоспитализация и др.). 

Тези промени нямат финансово покритие, което доведе до намаляване на приходите на практиките при увеличен обем на работа“, посочва НСОПЛБ.

От сдружението подчертават, че личните лекари не получават заплати, а от приходите на практиката си осигуряват възнаграждение и осигуровки на сътрудниците си, наеми, консумативи, осигуряване на заместник и необходимите за работата технически средства (компютри, интернет, квалификация за това на персонала) и др. Според тях недостатъчното финансиране води до влошени условия на труд, съкращаване на персонал и не са предпоставка за подобряване на качеството на дейността.

НСОПЛБ изтъква, че през следващата година се предвижда въвеждане на още повече електронни дейности, които неизбежно ще увеличи разходите при осъществяване на дейността. Според сдружението това налага да се повиши квалификацията на персонала в тази посока, респективно възнаграждението, или да се наемат други срещу още по-високо заплащане.

„Вярно е, че за второ тримесечие на 2016 г. има завишение на броя направления за консултации и средства за медико-диагностична дейност, но подчертаваме, че това не са средства от бюджета на ПИМП и не носят приходи за практиките на семейните лекари.

Ето защо настояваме да не се говори за бюджет за „извънболнична помощ“ въобще, а за два отделни бюджета за първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП) и специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП). Считаме, че предлаганото от нас увеличение е абсолютно наложително, като средствата бъдат разпределени върху съществуващите дейности и в по-малка степен върху капитационното заплащане. Възможен вариант е и да се разпределят само върху дейностите, въпреки че капитационното заплащане също е за дейност. Така ще запазим тенденцията за процентно увеличаване на заплащането за дейности“, изтъква сдружението на общопрактикуващите лекари.

То настоява в Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г. да се разпише, че не се допуска прехвърляне на средства от бюджета за ПИМП в други пера, както и че резервът на касата ще се използва при наличен преразход в ПИМП.

НСОПЛБ за пореден път заявява, че потребителската такса трябва да е задължителна за всеки. Ако някоя институция реши, че трябва определени групи да бъдат освободени от нея, то същата трябва да покрие този разход в полза на освободеното от нея лице. 

Пълния тект на писмото на сдружението на общопрактикуващите лекари може да видите в прикачения файл.

Прикачени файлове

32–Byudzet-PIMP_2017-NSOPLB (2).docx

Коментари