Публикация

Фондация: Прокуратурата да се самосезира, когато малолетни раждат


Фондация „За нашите деца” изрази безпокойство по повод зачестилите случаи на малолетни, които стават родители.

У нас всяка година малолетни момичета раждат. Голяма част от тях задържат децата си, но и немалко ги изоставят в социални домове. Фондацията посочва, че през 2008 г. в домове са постъпили 98 новородени, чийто майки са под 18 години.

„В развитите страни се наблюдава тенденция за снижаване на възрастта, в която момчетата и момичетата съзряват физически.  В това време раждането е изключително рисково и за майката, и за бебето.

Случаите, които виждаме в България, са на малки момичета, които са достигнали физическа зрялост, но в ранна възраст поемат сериозната социална функция на майчинството. В същото това време имаме защитници на ромския етнос, които смятат, че тази културна особеност е нормална”, посочва неправителствената организация, която обаче допълва, че не е съгласна с тази позиция.

Фондацията е категорична, че в съвременния свят физиологичната зрелост не може да е индикатор, за да позволи дете да стане родител.
Поради ниската възраст на детето и неговите ограничени социални умения, то не може да разбере, че има и друг избор, които може да направи – да учи, да има приятели, вместо да поеме ролята на съпруга и майка. Тоест, това не е информиран избор, а е резултат от решения, взети от родителите на детето или тяхната общност.

Законодателството на повечето развити страни смята, че сексуалните отношения с малолетни и деца, е престъпление. В този смисъл фондация „За нашите деца” препоръчва прокуратурата да се самосезира, за да установява дали не е извършено престъпление спрямо детето, вече майка.

Неправителствената организация предлага:

- Малолетните родилки и техните новородени да са обект на мярка за закрила от страна до навършване на пълнолетие на майката.

 - Специалистите в системата за закрила на детето трябва да са уверени, че до навършването на 18 години на непълнолетната родилка, около нея и бебето има други възрастни, които имат родителски умения.

- На децата, които раждат деца, и техните партньори, трябва да се предоставя безплатно консултиране, обучения за родителски умения и информиране за семейното планиране.

- Спешно да се подкрепят всички инициативи и мерки, които ограмотяват всички рискови общности по въпросите на семейното планиране и правата на децата.

- Прокуратурата да се самосезира винаги, когато в публичното пространство се появи информация за деца, които стават родители.

Коментари