Публикация

Доц. Йордан Петев: Тютюнопушенето е основният фактор, водещ до развитието на ХОББ

Доц. Йордан Петев: Тютюнопушенето е основният фактор, водещ до развитието на ХОББ

България е на едно от първите места в ЕС, а дори и в света по тютюнопушене


Полковник доц. Йордан Петев е специалист по белодробни болести и е началник на Клиниката по вътрешни болести към ВМА - МБАЛ Варна.

Какво представлява хроничната обструктивна белодробна болест и може ли човек да я разпознае и тя се установява само от специалист? 
Доц. Йордан Петев: Нормално белите дробове са така структурирани, че с възрастта постепенно губят част от вентилаторните си резерви, т.е. възможността за вентилация или по-достъпно казано – възможността за извършване на газообмен с атмосферния въздух и доставяне на кислород до тъканите. С намаляването на обема се влошава и транспорта на кислород към тъканите. При ХОББ тези неща са в резултат на различни фактори на външната среда. Най-важно сред тях е тютюнопушенето, защото то е най-бързо повлияващ фактор от околната среда. Разбира се, има и производствени фактори като азотен окис, серен двуокис, повишена запрашеност, честите боледувания от респираторни ефекти, също могат да отключат началото на това заболяване. Но така или иначе се влиза в едно състояние, което види след себе си прогресивно влошаване на състоянието на малките дихателни пътища. От там се влошава вентилацията и впоследствие се нарушава и кислородният обмен в организма. За съжаление, започнала един път хроничната обструктивна белодробна болест не може да бъде върната назад. Нашата цел е единствено ранната диагностика, забавяне на развитието и стареенето на белите дробове, които са ускорени в резултат на това заболяване и изключване на рисковите фактори на околната среда – тютюнопушене, производствени вредности, предпазване от респираторни инфекции и т.н. 
 

В кои групи от българското общество се наблюдава най-често ХОББ?
Доц. Йордан Петев: На първо място, най-рисковата категория са пушачите. България е на едно от първите места в ЕС, а дори и в света по тютюнопушене. Това е фактор. Имайте предвид, че колкото по-рано започне тютюнопушенето, толкова по-рано започва и хроничната обструктивна белодробна болест. Затова ранното тютюнопушене, особено в училищна възраст, е огромен рисков фактор за това заболяване. Другите фактори аз ги казах – производствени вредности, инхалация на въздух с повишено прахово съдържание, чести заболявания на дихателните пътища, вследствие на нарушен имунитет. Но на първо място е тютюнопушенето. Лечението на това заболяване, всички мерки за забавянето на неговото покритие, без спиране на тютюнопушенето е наливане на вода в каца без дъно. Най-лошото на това заболяване е, че избрана една абревиатура, която нищо не говори на хората. Хората се страхуват много от инфаркта, от хипертонията, а тази абревиатура ХОББ нищо не им говори, но така или иначе така е избрано да бъде. Затова нашата цел е да се разясни на хората, че наистина става дума за заболяване, което може да доведе до фатални състояние. Едно от най-сигурните и най-тежки усложнения на ХОББ не е ракът на белия дроб, а хроничното белодробно сърце. Хроничното белодробно сърце е състояние, което се получава като резултат от нарушения газообмен. Това води до повишено налягане в десните сърдечни кухини, които са с много малки компенсаторни възможности и много бързо декомпенсират. А един път декомпенсирал десните сърдечни кухини, преживяемостта след установяване на декомпенсацията е не повече от 5 години. Т.е. това не влиза в рубриката злокачествени заболявания, но по същество някои злокачествени заболявания имат по-голяма преживяемост, отколкото декомпенсираното хронично белодробно сърце. 
 

Казвате, че в САЩ се увеличава смъртността от ХОББ...
Доц. Йордан Петев: Прогнозират увеличаване на смъртността точно поради тази причина, тъй като това заболяване няма обратно развитие и един път започнало, то си има своя прогресиращ ход и скъсява живота на болния. Затова прогнозират в близките години да нарасне смъртността от ХОББ в САЩ, защото знаете, че там тютюнопушенето преди години беше много разпространено. За съжаление, ние доста изоставаме в борбата с тютюнопушенето и предполагам, че години след тях ще отчитаме нарастване на смъртността от това заболяване. 
 

А в България наблюдава ли се такава тенденция на нарастване на смъртността от ХОББ? 
Доц. Йордан Петев: Нямаме тенденция на намаляване на смъртността, така че мисля, че това е достатъчно красноречиво. Но на първо време това заболяване трябва да се популяризира и Българското дружество по белодробни болести прави всичко възможно да бъде популяризирано и да бъде ясно на хората за какво всъщност става въпрос.

 

Източник: Агенция Фокус

Коментари