Фиксирана комбинирана терапия на сърдечно-съдовите заболявания за първичната и вторичната профилактика (ВИДЕО)
Българско научно дружество по фармация
Българско научно дружество по фармация
Организация
Фиксирана комбинирана терапия на сърдечно-съдовите заболявания за първичната и вторичната профилактика (ВИДЕО)

Фиксирана комбинирана терапия на сърдечно-съдовите заболявания за първичната и вторичната профилактика (ВИДЕО)

доц. Борислав Георгиев - началник на клиниката по кардиология в Национална кардиологична болница

Във видеото е представена информация за епидемиологията на сърдечно-съдовите заболявания, водещите причини за смърт, обединената стратегия за сърдечно-съдовата профилактика, препоръките на Европейското дружество по кардиология към пациентите със сърдечно-съдови заболявания.

 

Мнения