Публикация

Пет години от новото законодателство за проследяване на лекарствената безопасност (ВИДЕО)

Пет години от новото законодателство за проследяване на лекарствената безопасност (ВИДЕО)

Фокус върху прякото докладване от пациенти в няколко държави членки на Европейския съюз

Коментари