Пет години от новото законодателство за проследяване на лекарствената безопасност (ВИДЕО)
Българско научно дружество по фармация
Българско научно дружество по фармация
Организация
Пет години от новото законодателство за проследяване на лекарствената безопасност (ВИДЕО)

Пет години от новото законодателство за проследяване на лекарствената безопасност (ВИДЕО)

д-р Мария Попова - директор на Дирекция "Проследяване на лекарствената безопасност и клинични изпитания"

Фокус върху прякото докладване от пациенти в няколко държави членки на Европейския съюз

Мнения