Публикация

Пет години от новото законодателство за проследяване на лекарствената безопасност (ВИДЕО)

д-р Мария Попова - директор на Дирекция "Проследяване на лекарствената безопасност и клинични изпитания"


Фокус върху прякото докладване от пациенти в няколко държави членки на Европейския съюз

Коментари