Лекарствени грешки в реалната клинична практика (ВИДЕО)
Българско научно дружество по фармация
Българско научно дружество по фармация
Организация
Лекарствени грешки в реалната клинична практика (ВИДЕО)

Лекарствени грешки в реалната клинична практика (ВИДЕО)

Магистър фармацевт Светослав Стоев

Представяне на клинични случаи на жени, подложени на терапия за асистирана репродукция

Мнения