Генерично предписване, генерично отпускане, генерична замяна - промяна на парадигмата (ВИДЕО)
Българско научно дружество по фармация
Българско научно дружество по фармация
Организация
Генерично предписване, генерично отпускане, генерична замяна - промяна на парадигмата (ВИДЕО)

Генерично предписване, генерично отпускане, генерична замяна - промяна на парадигмата (ВИДЕО)

проф. Генка Петрова - ръководител катедра "Социална фармация и фармакоикономика" във фармацевтичния факултет на МУ София

Какво е генерично отпускане, генерично предписване и генерична замяна? Какви са дефинициите, откъде идват тези понятия и какво ги способства?

Реклама

Мнения