Публикация

Генерично предписване, генерично отпускане, генерична замяна - промяна на парадигмата (ВИДЕО)

проф. Генка Петрова - ръководител катедра "Социална фармация и фармакоикономика" във фармацевтичния факултет на МУ София


Какво е генерично отпускане, генерично предписване и генерична замяна? Какви са дефинициите, откъде идват тези понятия и какво ги способства?

Коментари