Приносът на фармацевтите за подобряване на общественото здраве (ВИДЕО)
Българско научно дружество по фармация
Българско научно дружество по фармация
Организация
Приносът на фармацевтите за подобряване на общественото здраве (ВИДЕО)

Приносът на фармацевтите за подобряване на общественото здраве (ВИДЕО)

проф. Илко Гетов - председател на Българския фармацевтичен съюз

Проучване на добрите практики в държавите-членки на ЕС

Мнения