Публикация

Избират "Семеен лекар на годината" за дванадесети път

Номинациите се изпращат до 11.11.2016 г.


 

Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България ( НСОПЛБ) ще връчи за 12-и път приза “Семеен лекар на годината”. Церемонията ще се състои в гр. Пловдив на 19 ноември по време на Националната конференция по обща медицина.

Номинациите могат да бъдат предлагани от ръководството на регионалните сдружения на НСОПЛБ, както и от всеки индивидуален член на НСОПЛБ. Носителят на приза „Семеен лекар на годината” се определя след гласуване с решение на УС на НСОПЛБ, което се взима с обикновено с мнозинство.

Номинациите изпращайте до 11.11.2016 г. на електронния ни адрес –nsoplb@gmail.com – придружени със снимка (по възможност), биографични данни и данни за съответствие на критериите.

Критерии за номинация за приз „Семеен лекар на годината“:

  • Да бъде практикуващ ОПЛ – титуляр на индивидуална практика или съучредител на групова практика;
  • Да е член на НСОПЛБ;
  • Да има пациентска листа ≥1000 човека с непрекъснати здравноосигурителни права;
  • Да има призната специалност по Обща медицина;
  • Да участва активно в организираните от НСОПЛБ мероприятия по Продължаващото медицинско обучение, за което има представени грамоти (сертификати);
  • Да няма наложени санкции от Комисията по професионална етика към НСОПЛБ или БЛС.

Допълнителните фактори, придаващи тежест на номинацията:

  • Номинираният да има свои публикации в областта на медицинската наука и здравеопазването;
  • Да се занимава с научна работа;
  • Да има допълнителни квалификации и/или призната/и специалност/и освен Обща медицина;
  • Пациентска листа , в която са представени трите  възрастови групи задължително здравноосигурени лица – до 18 г., 18 – 65 г. и над 65 г., за които извършва дейности по профилактика и диспансерно наблюдение.

Коментари