Публикация

Подобряват енергийна ефективност на болницата в Гулянци чрез възобновяеми източници

Подобряват енергийна ефективност на болницата в Гулянци чрез възобновяеми източници

Проектът е на стойност 590 705 лева и се осъществява с безвъзмездна финансова помощ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство


Започват строителните дейности по проект „Инсталация за слънчева енергия и термопомпа в МБАЛ – Гулянци”. Проектът е на стойност 590 705 лева и се осъществява с безвъзмездна финансова помощ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., по програма „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”. Партньор на община Гулянци по проекта е „Норск енерджи” – норвежка консултантска фирма с експертни познания в областта на инженеринга и изпълнението на проекти, свързани с топлинна енергия, околна среда и безопасност. Това съобщиха на пресконференция, която се проведе в Община Плевен.

В нея участие взеха кметът на общината Лъчезар Яков, ръководителят на проекта Адриян Апостолов, представители на местната власт и администрация, представители на фирмите, които осъществяват проектирането, строителството и надзора по проекта, ръководители на организации и фирми от района, граждани.

Лъчезар Яков подчерта значението на този проект за населението и общината. Той посочи приноса на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. и подчерта, че благодарение на него изграждането на новата инсталация на болницата няма да струва един лев на общинския бюджет. В същото време проектът ще даде възможност за развитие на общинската болница, посредством подобряване на условията за пациентите, както и чрез реализиране на икономии на средства от отопление, които в последствие могат да бъдат влагани в оборудване, модернизиране и други.

Ръководителят на проекта Адриян Апостолов представи основните параметри на проекта и програмата, по която се финансира. Отчете извършените през изминалите месеци дейности и обяви, че към момента процедурите за избор на изпълнител са финализирани. Предстои доставка на уредите и материалите за инсталацията и  стартирането на строително-ремонтните работи. Срока за изпълнението им е 45 дни от датата на подписване на протокола за строителна площадка. От фирмата изпълнител увериха, че работата ще бъде изпълнена качествено и в срок и по никакъв начин няма да пречи на дейността на здравното заведение и комфорта на пациентите.

Основната цел на проекта е въвеждане на мерки за използване на възобновяеми енергийни източници в МБАЛ – Гулянци за производство на топлоенергия, които да намалят емисиите на парникови газове от обекта, посредством повишаване качеството на средата в здравното заведение. За постигането на тази цел в общинската болница ще бъде изградена термопомпена инсталация, черпателен сондаж, отоплителен кръг и система със слънчеви колектори на покрива. През лятото отоплителната енергия от соларната слънчева инсталация ще се използва за битова гореща вода или ще се охлажда през охладител.

Изграждането на инсталацията в общинската болница ще намали значително вредните емисии от обекта и ще повиши енергийната ефективност. Подобряването на болничната инфраструктура ще се отрази на качеството на живот и достъпа до здравни услуги на населението.

" }-->

Коментари