Публикация

За първи път в България ВМА - МБАЛ Варна проведе курс по Морска медицина за медицински специалисти

За първи път в България ВМА - МБАЛ Варна проведе курс по Морска медицина за медицински специалисти

15 лекари - специалисти получиха удостоверения за завършен курс по "Морска медицина"


На 26.10.2016 година в МБАЛ – Варна към ВМА бяха връчени удостоверения на първите участници в курса по „Морска медицина” за лекари, който се проведе от 10.10.2016 до 14.10.2016. Удостоверенията връчиха  полк. доц. д-р Ивайло Въжаров, дм – Началник МБАЛ-Варна към ВМА и проф. д-р Христо Бозов, дм – Ръководител Катедра „Анестезиология, морска и интензивна медицина” към МБАЛ-Варна към ВМА.

Проф. Бозов, дм, който е и ръководител на курса поздрави участниците с успешното завършване на курса, който се провежда за първи път в България.  Доц. Въжаров, дм им пожела да приложат в практическата си дейност, получените теоретични познания.

Д-р Весела Бонева – невролог и консултант към Норвежкото посолство заяви, че е изключително удовлетворена от получените знания по една сравнително нова специалност, каквато е морската медицина.

Д- р Надя Дюлгерова – консултант към Италианското министерство на здравеопазването подчерта, че за първи път не само в България, но и в Югоизточна Европа е организиран курс по Морска медицина.

 

Д-р Евгени Гюрджев сподели, че в неговата ежедневна работа, като общопрактикуващ лекар ще може да дава полезни съвети,  не само на работещи в мореплаването, но и на водолази.

Александър Ангелов, който е военнослужещ във ВМС и завърши курса за „Оператор на барокамера”, даде предложение курса по Морска медицина да се провежда и с немедицински лица в предвид достъпния и популярен език, с който е проведен курса от лекторите – проф. Христо Бозов, дм, доц, Снежа Златева, дм, полк. д-р Никола Шопов, дм, д-р Милена Янева и оп. Костадин Костадинов.

Предвид проявения голям интерес и участието на 15 лекари- специалисти, проф. Бозов, дм обеща, че през 2017 година ще организира втори модул на курс по Морска медицина с участието и на немедицински лица.

Коментари