Публикация

"ЛЕКАРСТВЕНА БЕЗОПАСНОСТ - АКТУАЛНА РЕГУЛАТОРНА РАМКА , II ЧАСТ" НА 11 НОЕМВРИ 2016, ХОТЕЛ "ФОРУМ", СОФИЯ. СЪБИТИЕ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛЕКАРСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (БАЛИ)

"ЛЕКАРСТВЕНА БЕЗОПАСНОСТ - АКТУАЛНА РЕГУЛАТОРНА РАМКА , II  ЧАСТ" НА 11 НОЕМВРИ 2016, ХОТЕЛ "ФОРУМ", СОФИЯ.
СЪБИТИЕ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛЕКАРСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (БАЛИ)

"ЛЕКАРСТВЕНА БЕЗОПАСНОСТ - АКТУАЛНА РЕГУЛАТОРНА РАМКА , II ЧАСТ" - ТРЕТИ МОДУЛ ОТ КУРС ПО ЛЕКАРСТВЕНИ РЕГУЛАЦИИ 2016 НА БАЛИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11 НОЕМВРИ 2016 Г.


На 11 ноември 2016 г., Българска Асоциация за Лекарствена Информация ще проведе трети модул от Курс по Лекарствени Регулации 2016 - "Лекарствена безопасност - втора част". Лектори в семинара ще бъдат експерти от България и Германия. Детайлна информация за събитието, Програма и регистрационна форма са публикувани на www.badibg.org. Актуални новини за Курса могат да бъдат открити и във Facebook страницата на БАЛИ. 

Коментари