Публикация

Проверяваме здравноосигурителния си статус на сайта на НАП


От днес всеки ще може да проверява здравноосигурителния си статус чрез интернет страницата на Националната агенция за приходите на адрес: www.nap.bg безплатно.
Досега справката беше възможна чрез информационната система на Националния осигурителен институт.

Проверката ще става по същия начин, както и досега - с въвеждане на единен граждански номер и код за спам контрол.

НАП припомня, че от началото на 2010 г. здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Правата се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими вноски.

От тази година безработните и студентите, навършили 26 години, дължат месечно 16,80 лева вноски за здраве. Те се плащат до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

Повече информация за задълженията може да бъде получена на тел. 0700 18 700 (на цената на един градски разговор).

 

Коментари