Публикация

Конференция „10 години Българска Асоциация по Клинична имунология” започва в София

Конференция „10 години Българска Асоциация по Клинична имунология” започва в София

В научния форум ще вземат участие специалисти от страната и чужбина в областта на клиничната имунология


На 28 и 29  октомври 2016 г. в хотел Балкан, София ще се проведе Юбилейна научна конференция, посветена на 10-годишнината от създаването на Българската Асоциация по Клинична имунология (БАКИ). В научния форум ще вземат участие специалисти от страната и чужбина в областта на клиничната имунология, както и експерти от други, свързани с имунологията специалности – инфекционисти, педиатри, ревматолози, трансплантолози, хематолози, онколози, клинични микробиолози и други.

Научната програма обхваща пленарни лекции, научни съобщения, постерни сесии в направленията:

  • Автоимунитет
  • Имунодиагностика и имунотерапия в хематологията
  • Имуномодулация
  • Имуноонкология
  • Инфекциозна имунология
  • Първични имунни дефицити
  • Репродуктивна имунология
  • Трансплантация на стволови клетки

Юбилейната конференция е организирана с цел обсъждане и споделяне на постигнатото от българските имунолози през изминалото десетилетие в областта на диагностиката и терапията на имуномедиираните заболявания, както и да се акцентира върху предизвикателствата пред имунологичната наука, наложени от съвременния начин на живот и свързаните с него рискове за имунитета и здравето на хората. На форума ще участват с доклади и международно признати учени като проф. д-р Андрю Кант от Великобритания и проф. д-р Василий Лебедев от Русия.

Проф. д-р Андрю Кант е водещ специалист в областта на педиатричната имунология  и инфекциозна патология. Има над 150 научни труда в тези области. Президент е на Европейската асоциация по имунодефицити. Получил е престижни награди за значимите си  научни приноси. Университетски преподавател, Ръководител на клиника по педиатрична имунология, алергология и инфекциозна патология в Детската болница на Newcastle, Великобритания.

Проф. д-р Василий Лебедев, д.м.н. е Генерален директор на НПП "Бионокс", Москва, създаден на базата на Лаборатория по имунология и биотехнология към Централен научно-изследователски институт към МЗ на Руската федерация.

Вижте програмата в прикачения по-долу файл. 

Прикачени файлове

Programa Conference 2016.pdf

Коментари