Публикация

България ще провежда общи обществени поръчки за лекарства със страни от Централна и Източна Европа

България ще провежда общи обществени поръчки за лекарства със страни от Централна и Източна Европа

Проектът предвижда обединяване на усилията за сключване на доброволни общи споразумения  с фармацевтични фирми относно финансови отстъпки за лекарства


България, Румъния и други страни от Централна и Източна Европа ще провеждат съвместни обществени поръчки за осигуряване на лекарства. Това предвижда проект на споразумение, който бе одобрен на заседание на правителството тази седмица, съобщи пресслужбата на Министерски съвет.

Проектът е за Споразумение за сътрудничество за достъп до ефективно лекарствено лечение, което ще е основа за водене на преговори между страните.

Проектът предвижда сближаване на лекарствените политики и

обединяване на усилията за сключване на доброволни общи споразумения

 с притежатели на разрешения за употреба на лекарствени продукти относно финансови отстъпки за тях и за брой лекувани пациенти със съответните лекарствени продукти. 

За оптимизиране на разходите и създаване на устойчивост на доставките, договарящите страни могат да провеждат съвместно обществени поръчки за осигуряване на лекарствени продукти. Условията и редът за това се уреждат със споразумение между страните. Договарящите страни се съгласяват

да си съдействат за осигуряване на лекарствени продукти

при липса или недостиг в някоя от тях,

при условия и по ред, предвидени в националното им законодателство.

Документът е резултат от многостранни срещи, инициирани от министрите на здравеопазването на България и Румъния с държави от Централна и Източна Европа, припомня съобщението.

Споразумението подлежи на ратификация и съдържа възможност за присъединяване от други заинтересовани държави. Към настоящия момент Румъния е заявила готовност да е страна по споразумението.

Коментари