Публикация

ВИРУСИ  И  ХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ЕТИОПАТОГЕНЕТИЧНА ВРЪЗКА

”Неефективният вирус убива своя домакин. Умният вирус остава с него.” James Lovelock


ВИРУСИ  И  ХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ЕТИОПАТОГЕНЕТИЧНА ВРЪЗКА

Гръкланов В. , В. Горанова-Маринова,  Е. Спасов, К. Иванова, К. Сотирова, Ст. Горанов,  Клиника по клинична хематология, УМБАЛ „Св.Георги”- Пловдив

 

An inefficient virus kills its host. A clever virus stays with it.

”Неефективният вирус убива своя домакин. Умният вирус остава с него.”

James Lovelock

 

През последните десетилетия вирусите се свързват с възникването на различни злокачествени заболявания. Този обзор е едно кратко обобщение за етилогичната връзка (или предполагаемата такава) на злокачествените хематологични заболявания и вирусните патогени. В бъдеще, намирането на нови етиопатогенетични връзки на вирусните патогени със малигнените хематологични заболявания би могло да даде възможност за нови подходи за превенция и лечение.

Ключови думи: вируси, хематологични заболявания, етиопатогенетична връзка

Целият материал може да прочетете тук

 

Viruses and hematological diseases – etiological and pathogenic association

During the last decades viruses have been associated with different malignant diseases. This review is a brief summary for the etiological association (or suggested one) of malignant hematological diseases and viral pathogens. In future discovering of a new etiological and pathogenic associations of viral pathogens with malignant hematological diseases could present possibility for a new approaches for prevention and treatment.

Key words: viruses, hematological diseases, etiological, pathogenic connection

To read the entire article, click here

" }-->

Коментари