Публикация

НЗОК: Пациентите с хепатит С ще получат навременно лечение

НЗОК: Пациентите с хепатит С ще получат навременно лечение

Крайният срок за разглеждане на постъпилите документи ще е 31.12.2016 г.,


До днешна дата в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) са постъпили заявителни документи за лечение на Хепатит С с директно действащи антивирусни средства (ДДАС) от 659 пациенти. 372 от тях са разгледани. До края на август т.г. НЗОК е заплатила за лечение с ДДАС на 218 пациенти с Хепатит С - 15 463 253 лв. През септември е утвърдено лечението на 76 болни, съобщават от НЗОК.

Предвид обществения интерес към лечението на пациенти над 18-годишна възраст с вирусен С хепатит с новата безинтерферонова терапия, от 1 март 2016 г. бяха утвърдени „Изисквания на НЗОК при лечение на хроничен вирусен С хепатит при болни над 18-годишна възраст в извънболничната помощ“ с включени медицински критерии за приложение на безинтерферонова терапия, припомнят от касата.

Лавинообразното увеличение на интереса за прилагане на това лечение изисква прецизирането във всеки отделен случай, за да не затрудни достъпа до лечение на всички останали пациенти. На работна среща на представители на ръководството на НЗОК и водещите специалисти по гастроентерология са обсъждани възможностите през 2017 г. да бъдат оптимизирани медицинските критерии в изискванията за включване на новата терапия. 

За да не се възпрепятства лечението на пациенти, които вече са подали заявления за скъпоструващото лечение, Надзорният съвет на НЗОК реши (решение № РД-НС-04-116 от 27.09.2016 г.) крайният срок за разглеждане на постъпилите документи да е до 31.12.2016 г., при стриктно спазване на поредността на входиране на медицинската и друга заявителна документация. 

Заседанията на Комисията по чл.78, т.2 от ЗЗО в ЦУ на НЗОК се провеждат с участие на двама външни експерти – гастроентеролози, съобразно утвърдена заповед и сключени договори за експертна дейност в НЗОК, при удвоена честота на срещите в месечните графици. 

Източник: НЗОК

" }-->

Коментари