Panorama® неинвазивен пренатален скрининг
Panorama® неинвазивен пренатален скрининг
Panorama® неинвазивен пренатален скрининг
МДЛ Бодимед
МДЛ Бодимед
Лаборатория
Panorama® неинвазивен пренатален скрининг

Panorama® неинвазивен пренатален скрининг

PanoramaTM (НИПT) е предназначен за скрининг на плода за хромозомни аномалии

Цел на теста:
PanoramaTM (НИПT) е предназначен за скрининг на плода за хромозомни аномалии. Освен резултат от скринига, е възможно да се определи и пола на плода. Panorama се извършва в кръвна проба, взета ат майката, която съдържа ДНК (генетичен материал), както от майката, така и от плода. Генетичният материал на плода, който се открива в кръвта на майката, произхожда от плацентата и в 98% е идентичен с ДНК на плода. Panorama е приложим при жени, които са едва в 9-та седмица на бременността.

За повече информация: bodimedlaboratory@gmail.com

Прикачени файлове

Мнения