Публикация

Съвременните технологии и иновации са фокусът на XXV юбилейна Национална конференция по неврохирургия

Съвременните технологии и иновации са фокусът на XXV юбилейна Национална конференция по неврохирургия

Юбилейният форум започна във Велинград


неврохирургия, конференция
XXV Национална конференция по 
неврохирургия

"Минимално-инванзивна и функционално-съхраняваща неврохирургия" е темата на XXV Национална конференция по неврохирургия с международно участие, която се провежда във Велинград (28-30 октомври 2016г.). Над 250 специалисти от страната и чужбина се включиха във форума, организиран от Българското дружество по неврохиругия. Председател на Организационния комитет е  полк. проф. Тихомир Ефтимов, началник на Клиника "Неврохирургия" към ВМА.

През първия ден ще бъдат представени съвременни технологични постижения в неврохиругията, някои от които ще бъдат показани за пръв път в България. Организаторите са подготвили възможност за живи демонстрации и практически обучения, като за целта в специално изградените демонстрационни пространства са разположени специализирана апаратура и квалифицирани специалисти, които ще извършват демонстрациите. Участниците в конференцията ще могат да проследят функционирането на модерните апаратури.

Вторият ден от форума включва четири пленарни заседания, систематизирани в две основни теми: "Функционално-съхраняваща  неврохирургия при тумори на нервната система" и "Минимално-инванзивни гръбначни интервенции". На 29 октомври ще се проведе и Сателитен симпозиум на специалистите по здравни грижи в

Демонстрации и практически
обучения

областта на неврохирургията.

В последния, трети ден, научната програма ще продължи с електронна постерна сесия, на която ще бъдат представени редки клинични случаи, начални резултати и ще има обсъждани на по-широк аспекта от неврохирургичните заболявания. 

В юбилейната научна конференция ще се включат и гост лектори от Дания, Италия и Германия.

Конференцията е акредитирана от Българския лекарски съюз като форма на продължаващо медицинско обучение с кредитна оценка.

Научни сесии от XXV юбилейна национална конференция по неврохирургия ще бъдат записани от CredoWeb и достъпни в модула за продължаващо медицинско обучение.

 

Коментари