Публикация

Извинителните бележки на учениците ще са с номер на амбулаторния лист

Извиняването на отсъствия със задна дата няма да бъде възможно


Извиняването на отсъствията на учениците по болест ще става с медицинска бележка, в която лекарите ще посочват номер от амбулаторния лист, от документ за преглед в спешен кабинет или от болница при лечение.

Това съобщава Министерството на образованието и науката, като уточнява, че след разговори между министрите на образованието и на здравеопазването са предприети действия за стриктно регламентиране на случаите на отсъствие от училище по медицински причини, както и за документиране и контрол на тези случаи.

Първоначалната идея на МОН беше извинителните бележки да бъдат придружени от амбулаторния лист на децата, издаден от личния лекар. Срещу нея обаче се обяви Националното сдружение на общопрактикуващите лекари, според което в амбулаторния лист се съдържат много лични данни.  

В новите указания се посочва, че отсъствие от училище по медицински причини, свързани със заболяване, което налага лечение в домашни условия, диагностични или лечебни процедури в амбулаторни условия или други свързани със здравето обстоятелства, се удостоверява от лекар в лечебно заведение за първична или специализирана медицинска помощ, център за спешна медицинска помощ или спешно отделение на лечебно заведение за болнична помощ. Удостоверението е въз основа на данните от анамнезата, обективния статус от извършения преглед, резултатите от извършените изследвания и поставената диагноза, отразени в медицинската документация - амбулаторен лист за лечебните заведения за извънболнична помощ, фиш за обслужен спешно болен за центровете за спешна медицинска помощ или лист за преглед на пациент в консултативно-диагностичния блок.

Необходимостта от отсъствие от училище по медицински причини се документира в отделен документ „Медицинската бележка“, която се попълва и подписва от лекаря, извършил прегледа на ученика, и се подпечатва с печата на лекаря и/или лечебното заведение.
В медицинската бележка задължително се вписва номерът и датата на документа за преглед. Изписването на номера и датата на документа се поставя под коректно изписаната диагноза с посочен код на заболяването. Дните, посочени в медицинската бележка, не може да предхождат датата на извършване на прегледа, посочена в амбулаторния лист.

Отсъствие от училище след болнично лечение се удостоверява от лекар от лечебното заведение за болнична помощ или от общопрактикуващия лекар на ученика. В този случай в бележката, вместо номер и дата на документа за преглед, се посочва номер и/или дата на издадената епикриза.

Министърът на здравеопазването д-р Петър Москов е поискал директорите на регионалните здравни инспекции (РЗИ) да информират всички лечебни заведения на територията на областта за новите изисквания за издаване на медицински документи.

Указанията на здравния министър са лекарите, издали медицински бележки, да предоставят при поискване на контролните органи на Министерството на здравеопазването (РЗИ и ИАМО) информация за издадените медицински бележки и свързаната с това медицинска документация. Д-р Москов е поискал директорите на РЗИ да проведат срещи с директорите на регионалните управления по образование, за да си сътрудничат.

Коментари