Публикация

НЗОК заплаща услуги и лекарства само на здравноосигурени


Във връзка с влезлите от 1 февруари промени в Закона за здравното осигуряване
здравната каса напомня, че здравноосигурителните права на гражданите, които се самоосигуряват, се губят в случай, че не са внесли повече от 3 месечни вноски за период от 36 месеца.

Правата се възстановяват при условие, че тези хора заплатят всички дължими вноски за последните 3 години.

Ако при търсене на медицинска или на дентална помощ се установи, че гражданинът е с прекъснат здравноосигурителен статус, той трябва да представи документ, с който да удостовери, че е внесъл дължимите вноски и здравните му права са възстановени.

Това важи и за получаване на лекарства от аптеките с рецептурни бланки, както и с издадени и заверени протоколи за лекарства преди 01.02.2010 г.

В противен случай пациентът заплаща както оказаната му медицинска помощ, така и предписаните му лекарства. Платените суми не се връщат, след като гражданинът възстанови здравноосигурителните си права, съобщава още НЗОК.

 

 

Коментари