Публикация

Нов модерен интензивен сектор

По случай 10-та годишнина от създаването на болница „Селена”


По случай 10-та годишнина от създаването на болница „Селена” в нея се открива нов модерен интензивен сектор - неонатологичното отделение, което е сертифицирано за най-високото трето ниво на компетентност.

То е разположено на площ от 500 кв. м. с 6 зали с 9 модерни респиратора за апаратна вентилация на новородени, апарати за високочестотна вентилация и назален ЦИПАП, транспортен инкубатор с респиратор, позволяващ привеждането на новородени от коя да е болница в Южна България. Работи се с монитори от най-висок клас, позволяващи адекватно наблюдение на новородени с тегло над 500 гр. и деца в тежко състояние.

Диагностичните възможности се допълват от микробиологична и клинична лаборатории, модерен цифров рентгенов апарат и ехограф.

Всичко това дава възможност да се следват съвременните алгоритми на поведение при грижите за тежко болни деца. В отделението работят 12 лекари, девет от които с призната специалност по неонатология.

Коментари