Публикация

Ерлихиози и Анаплазмози: между животните и човека

Ерлихиози и Анаплазмози: между животните и човека

сп. Ветеринарна сбирка, 2016, бр. 5-6, стр. 36-41


Пишмишева М, Баймакова М, Цачев И, Христова И. Ерлихиози и анаплазмози: между животните и човека. Ветеринарна сбирка, 2016, № 5-6, 36-41.

 

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл под ключовите думи!

 

Ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

01 ноември 2016

Прикачени файлове

Ерлихиози и Анаплазмози между живо...

Коментари