Ерлихиози и Анаплазмози: между животните и човека
Ерлихиози и Анаплазмози: между животните и човека
Ерлихиози и Анаплазмози: между животните и човека
гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, дм
гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, дм
Лекар
Ерлихиози и Анаплазмози: между животните и човека

Ерлихиози и Анаплазмози: между животните и човека

сп. Ветеринарна сбирка, 2016, бр. 5-6, стр. 36-41

Пишмишева М, Баймакова М, Цачев И, Христова И. Ерлихиози и Анаплазмози: между животните и човека. – Ветеринарна сбирка, 124, 2016, № 5-6, 36-41.

Пълният текст на научната публикация се намира в прикачения PDF-файл под илюстрацията и ключовите думи!

д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

Прикачени файлове

Ерлихиози и Анаплазмози между живо...
Реклама

Мнения