Публикация

Здравно неосигурени пловдивчани внесоха над 1 млн. лв. за месец


Над 1,16 млн. лв. здравни осигуровки са внесли през януари по сметките на НАП-Пловдив самоосигуряващи се лица, които са трайно безработни и са имали пропуснати вноски през последните 36 месеца. 

Повече от 11 хил. души са подали документи за здравноосигурителен статус през първия месец на годината. За този период са представени 7860 декларации от безработни и др., които сами внасят здравните си вноски.

От този година самоосигуряващите се загубват здравните си права, ако имат три неплатени месечни вноски през последните 36 месеца. Правата се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими вноски. Безработните и студентите, навършили 26 години, дължат месечно 16,80 лева за здраве.

До 1 март е срокът, в който трайно безработните, които сами внасят здравноосигурителните си вноски, трябва да подадат декларация в Националната агенция за приходите, или да я изпратят по пощата с обратна разписка.

Всеки може да провери здравноосигурителния си статус на сайта на НАП на адрес: www.nap.bg.

 

 

Коментари