Публикация

Адвокат д-р Мария Петрова: Доброто познаване на медицинските стандарти може да спаси лекарите от тежки дела

Адвокат д-р Мария Петрова: Доброто познаване на медицинските стандарти може да спаси лекарите от тежки дела

Адвокат д-р Мария Петрова беше специален гост-лектор на XXV-та Национална конференция по неврохирургия


Адвокат д-р Мария Петрова
Адвокат д-р Мария Петрова

Двама свидетели без медицинско образование могат да докажат негативните последици за пациента след „ лекарска грешка“, докато двама специалисти медици не винаги могат да защитят колега, обвинен в лекарска немарливост. Това обясни адвокат д-р Мария Петрова , която беше специален гост-лектор на 25-ата юбилейна Национална конференция по неврохирургия, провела се от 28-30 октомври във Велинград.

Адвокат Петрова прикова вниманието на аудиторията, фокусирайки  се  върху правни проблеми, касаещи гилдията.

Информираното съгласие не е просто хвърчащ, подписан лист“ – напомни специалистът по медицинско право и изясни детайлно пропуските, които често допускат лекарите и в частност неврохирурзите и които често водят след себе си правни усложнения. Документацията не е досадно бюрократично бреме, а задължителна част от цялостната процедура и в повечето случаи тя се явява не в тежест, а в помощ на лекаря. При точна и редовно водена медицинска документация могат да бъдат избегнати негативни последствия от пациентски искове.

Адвокатът обясни, че при гражданската „деликтна отговорност“, презумпцията за „невинен до доказване на противното“ бива заменена от „виновен до доказване на противното“, което ще рече, че лекар, срещу който има повдигнат пациентски иск за допусната лекарска грешка, ще трябва да докаже своята невинност пред съда. И ако на пациента, предявил иска са достатъчни двама свидетели, които да свидетелстват, че жалбоподавателят е бил „добре“ преди лекарската намеса, докато след лекарската намеса е „станал унил, изолирал се е, изпаднал е в депресия“, доказването на лекарската невинност става далеч по-сложно. И в този случай редовно водената документация е от основна важност.

Адвокат Петрова обърна внимание и на задължителната Застраховка „ гражданска отговорност за професионален риск“, която медиците сключват всяка година и с чиито клаузи рядко са запознати. Запозна лекарите с медиацията, като извън съдебен способ за разрешаване на спорове, коментира и фигурата на „Здравен омбудсман“ в лечебните заведения.

Презентацията повдигна много въпроси и разгледа важни проблеми, които често биват неглижирани от лекарите.


Адвокат д-р Мария Петрова  е сред малцината специалисти в Европа, притежаващи магистърски степени по хуманна медицина, право и здравен мениджмънт. Специализирала е в Англия, Германия, Австрия и Франция в области като „Медицинско право", " Европейско здравно право", "Здравна медиация и разрешаване на конфликти в здравеопазването", "Правни аспекти на медицинските/ лекарските грешки.

Работила е като експерт по здравеопазването в Институцията на омбудсмана на Република България, била е правен консултант на „Партньорство за здраве“ консултативен орган към Министерски съвет,консултирала е неправителствени организации, защитаващи правата на пациентите.

Член е на Софийска адвокатска колегия. Член и лектор е на   Международния съюз на адвокатите по проблемите medical malpractice, застраховки гражданска отговорност за професионален риск, договори за медицински услуги и помощ.

Към настоящия момент е Изпълнителен директор на Европейския институт по медицинско право, здравен мениджмънт и обществено здраве. Основател е на единствената кантора по медицинско право в България – Lex Medica.

 

Коментари

Адвокатката беше желязна! Не се даде нито на професори, нито на колеги! като питбул е - захапели - не пуска! Браво!

Аз пък си мисля, че лекарите винаги успяват да се измъкнат от отговорност.