Публикация

Агенция „Медицински одит“ с повече правомощия и увеличен щат 

Инспекторите ще проверяват допълнително болниците преди сключване на договор с НЗОК


От 68 на 78 се увеличава щатът на Изпълнителната агенция „Медицински одит“. Решението за това е взето на днешното правителствено заседание при гласуване на промени в Устройствения правилник на агенцията. 

Измененията са приети заради нарасналия обем дейност на агенцията, свързана най-вече с проверки относно медицинското обслужване. На институцията се възлага и извършването на медицински експертизи от органите на съдебната власт.

Функциите на агенцията са разширени с измененията в Закона за лечебните заведения, като са й възложени дейности, свързани с процедурата по издаване на разрешения за лечебна дейност. 

С приемането на Наредбата за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които Националната здравноосигурителна каса сключва договори, на агенцията е възложено допълнително да извършва проверки на лечебните заведения преди сключване на договори с НЗОК.

В резултат на приемането на постановлението ще бъде осигурена възможност за укрепване на кадровия потенциал на агенцията, за да не се допуска забавяне в работата й, породено от нарасналия обем дейност, уточняват още от правителствената информационна служба.
 

" }-->

Коментари

хаха, по-принцип е така,но я си представете как ще бъдат възнаградени с по 5-10 000 лв,каквито заплати се получават в някои от високоплатените специалности в страната

И дано заплатите им да са доста по-високи от сегашните, защото в противен случай знаем какви ще са одитите.... Дори смятам, че възнагражденията на инспекторите трябва да са по-високи дори и от средната в субектите, които проверяват. Мисля логически.... Който не е съгласен да пише!