Публикация

КНСБ иска корекции в болничната реформа


Начинът, по който се извършва реформата в болничното здравеопазване, няма да доведе до подобряване на достъпа на населението до качествени здравни услуги. Големи групи хора, предимно с ниски доходи, ще бъдат лишени от болнично лечение.

Това е становището на синдикатите в здравеопазването към КНСБ, според които реформата в момента се прави под натиска от липсата на средства, без ясна финансова и социална оценка за последиците.

Синдикатите настояват преструктурирането на лечебни заведения  да се извърши на базата на анализа за потребността за здравните услуги на всяка община, от наличието на медицинските специалисти. Наложително е това да става след задължителни консултации с местната власт, социалните партньори и предварително приети програми за пренасочване, преквалификация и компенсации на освободения персонал.

КНСБ настоява още да се приеме 6-месечен гратисен период за сключване на договори с болниците, за деблокиране на най-малко 350 млн. лв. от резерва на НЗОК в БНБ за общините, както и за утвърждаване на делегирани бюджети на болниците - минимум на нивото от 2009 г.

„В случай, че не бъдем чути и решения се вземат без дебати и зачитане становищата ни, ще предприемем всички предвидени в закона действия за защита интересите на работещите в здравеопазването”, посочват синдикатите.

Коментари