Публикация

Пациентските организации се обединиха в голяма структура


Най-голямото сдружение, което ще отстоява правата на българския пациент, ще му помогне да влезе в диалог с институциите и да заеме полагащото му се място в обществото и здравната система, е вече факт. Това е Националната пациентска организация (НПО), която беше представена официално днес.

Към нея до момента са се присъединили 21 национални пациентски организации и 23 регионални партньорски сдружения.

„В НПО ще се работи за по-добър достъп до здравеопазване, за по-широко включване на обществото, когато се правят законите. Гласът на пациента трябва да бъде чут и да се утвърди неговият имидж”, каза д-р Станимир Хасърджиев, председател на организацията.

Той уточни, че целите на сдружението са разширяване на пациентските представителства в институциите, развитие на гражданското участие в управлението и контрол на здравната система, както и утвърждаване на етични норми и правила в работата на самите пациентски организации.

„Ще се опитаме да направим българина по-образован и по-здрав”, допълни д-р Хасърджиев.

Членовете на НПО подписаха специален етичен кодекс, в който са залегнали най-съвременните европейски и световни стандарти за работата на пациентските организации.

„Освен принципи като демократичност, равни права и възможности, обществена отговорност, сдруженията ще спазват и прозрачност, като всяка година ще обявяват публично своите източници на финансиране, както и за какво са изразходвани средствата”, поясни Силви Гаврилов, председател на Етичната комисия на новата организация.

Първият проект на пациентското обединение е „Близо до теб”, съобщи неговият заместник-председател Евгения Адърска.

Проектът ще бъде осъществен чрез изграждането на партньорска мрежа от пациентски организации, извършващи дейността си на регионално ниво.

В края на февруари ще се проведе общо събрание на организацията.

Националната пациентска организация има собствен сайт: www.npo.bg. Обявен е горещ телефон за сигнали на пациенти - 0700 10 515.

Коментари