Публикация

Проведе се Национален конгрес на лаборантите в Образната диагностика, Нуклеарната медицина и Лъчетерапия

Проведе се Национален конгрес на лаборантите в Образната диагностика, Нуклеарната медицина и Лъчетерапия

Конгресът събра около 200 участници и гости от цялата страна, като силно присъствие имаха лаборанти, възпитаници на Медицински колеж – Плевен


От 28 до 30 октомври в столичния Суит Хотел се проведе Националния конгрес на лаборантите в Образната диагностика, Нуклеарната медицина и Лъчетерапия. Конгресът бе първата инициатива и естествено продължение на регистрираната на 19.01.2016 г. Българска Асоциация на лаборантите в образната диагностика и терапия – БАЛОДТ. Целта на форума бе да се представят новостите в сферата на йонизиращите лъчения, да се обсъдят теми от ежедневната практика на рентгеновия лаборант в диагностиката и терапията както и да се обмени опит и познания между работещите в тези области. Бяха проведени поредица от тематични научни сесии: Магнитнорезонансна и Компютър-томографска образни диагностики, Радиационна защита, Лъчелечение и Нуклеарна медицина, Образна диагностика, Инвазивна и интервенционална образна диагностика, които представиха новостите, подчертаха ролята на лаборанта и осигуриха едно своеобразно следдипломно обучение. В обръщението си към участниците в Конгреса, председателя на БАР, проф. д-р Милан Тотев каза следното: ”С развитието на технологиите все по-важна и все по-отговорна става ролята на лаборанта, който в много случаи сам провежда изследването и трябва да представи на лекаря готови, стандартни и качествени образи за разчитане. Затова Вие трябва да сте на нивото на Вашата специалност и да познавате всички тънкости и новости в диагностичните и терапевтичните процедури. Вие не сте вече само обикновени технически изпълнители, а активни участници, знаещи не само как, но и защо и какъв трябва да е резултатът.” Конгресът събра около 200 участници и гости от цялата страна, като силно присъствие имаха лаборанти, възпитаници на Медицински колеж – Плевен. Сред официалните гости бяха: проф. д-р Милан Тотев – председател на Българската асоциация по радиология, проф. д-р Васил Хаджидеков – почетен председател на Конгреса, проф. д-р Начко Тоцев от Медицински университет – Плевен, проф. д-р Боян Балев от Медицински университет – Варна, г-н Филип Гарсон, председател на Световната асоциация на рентгеновите лаборанти, гост-лектори и представители на фирми-спонсори.

Нина Михайлова, регионален представител на БАЛОДТ за Плевен и Плевен-област

Коментари