Публикация

Над 100 млн.лв. дължат болниците за доставена апаратура


Задълженията на болниците към фирмите доставчици на медицински консумативи, апаратура и лабораторна техника надхвърлят 100 млн. лева.

Това поставя на карта финансовото оцеляване на тези фирми, съобщиха техни представители, които утре ще дадат повече подробности на специална пресконференция.

Според тях допълнителен натиск върху бизнеса оказва и превратното прилагане на Закона за обществените поръчки от страна на възложителите.

„В сегашната ситуация фирмите са заплашени от фалит, лечебните заведения – да останат без най-големите си доставчици на консумативи и апаратура и да преустановят нормалната си дейност, а здравеопазването да изпадне в кризисна ситуация”, посочват представители на фирмите доставчици.

 

Коментари