Публикация

Психолози помагат на диабетици

Психолози помагат на диабетици

Психолозите ще дават съвети и напътствия, а пациентските помощници ще помагат с пациентска експертиза, кураж и съпричастност.


Основна цел на проекта, подкрепен от Фонд „Социална закрила“ е предоставяне на психо-социална подкрепа за хората с диабет и от рискови групи за диабет, чрез психологични консултации и групи за взаимопомощ. Проектът цели превенция на социалната изолация на таргет-групите и повишаване на психическата им устойчивост. Психолозите и пациентските помощници ще работят за психологическото стабилизиране на възрастните хора след поставяне на диагноза „диабет“, преодоляване на първоначалния шок от диагнозата. На пациентите ще предостави подкрепа за създаване на умения и познания за живот с диагноза диабет и консултиране на потребители със затруднена психо-социална адаптация. Основните дейности са хелп-екип за помощ при преодоляване на стреса от поставянето на диагнозата за новодиагностицирани пациенти с диабет; индивидуални, семейни и групови консултации за справяне с живот с диагноза диабет. Психолозите ще дават съвети и напътствия, а пациентските помощници ще помагат с пациентска експертиза, кураж и съпричастност, ще споделят опита си за това как са преодолели страховете и предразсъдъците, свързани с диабета.

" }-->

Коментари

В помощ на диабетиците! :) http://botanic.cc/products/диабефор-протект/

Да, може! Точно насърчаването за придържане към терапията, вкл. към диетата, физическата активност и медикаментите, е една от причините за стартирането на този проект.

Аз искам да попитам дали има начин по психологичен път да се обясни на диабетик, че диетата не е някаква прищяввка, а че от това какво яде и не яде буквално му зависи животът. Моята майка е диабетик и не желае да се откаже от сладкото в резултат, от което непрекъснато сме по болници.