Публикация

Търсим специалисти: логопеди, психолози, специални педагози

Могат да кандидатстват и студенти по тези специалности (последен курс)


търсим психолози, логопеди, обява за работа

Търсим специалисти: логопеди, психолози, специални педагози за работа в Центъра за деца с аутизъм. Кандидатите трябва да изпратят CV, придружено с мотивационно писмо и актуална снимка на office@icantoo.eu.

Повече информация на тел:0885 277 342 (Десислава Енева).

Приемат се кандидатури и на студенти по съответните специалности, като изискването е те да са в последен курс на обучение.

Коментари